NFA Robotics etableres

Norge får nå sin egen robotforening. Onsdag 12. januar var det kick-off for NFA Robotics, som skal jobbe for å fremme økt anvendelse av roboter for å sikre norsk konkurransekraft.

Autonomi-programmet er klart

Programmet for Autonomi- konferansen 2017 er nå publisert. Konferansen arrangeres i Kristiansand 15. - 16. mars. Autonomi- konferansen 2017 setter fokus på "smarte" produkter og verdikjeder, skalerbare og effektive løsninger som gir økt konkurransekraft.

Nå lanseres kurs i BACnet

BACnet har inntatt posisjonen som den førende ethernetbaserte standarden for bygnings- automatiserte løsninger i Norge. Nå tilbyr NFA kurs i BACnet.

Seminar om feltbuss og nettverkskommunikasjon

"Feltbuss og nettverks- kommunikasjon" arrangeres på Gardermoen 8. - 9. mars 2017. Seminaret gir en innføring i ulike feltbusser og industrielle Ethernet protokoller som brukes innenfor automasjonsområdet.

Årsmøte holdes 13. februar

NFAs årsmøte holdes 13. februar 2017 på Gardermoen. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til administrasjonen innen 15. januar 2017.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter