Delta på NFAs årsmøte

Foto: Jan E Schiøtz/AMNytt

NFA holder sitt årsmøte på Gardermoen tirsdag 29. april kl 13.00. Årsmøte- dokumentene blir gjort tilgjengelig noen dager før. Påmeldingsfrist er 25. april.

NFA i 2014

web (4 of 6)

NFA er Norges eldste og største ideelle interesseorganisasjon for høyteknologi med fokus på automatisering. Det forplikter, og NFA fortsetter arbeidet med å synliggjøre viktigheten av automatisering og dermed bidra til økt konkurranseevne for norsk industri.

Fremtidsrettede Autonomi-dager

Autonomi 1

Årets autonomi-konferanse "Autonomy in the Oil & Gas Industry" ble arrangert på Sola utenfor Stavanger 19. til 20. mars. Konferansen hadde i år undertittelen "How will new technology change the business model?", og temaene var i all hovedsak fremtidsrettet.

NTNU fornyer kybernetikkstudiene

Gloeshaugen_1_web

Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU fornyer sitt masterprogram. Det blir nytt opplegg for det 5-årige integrerte studiet samt et nytt 2-årig studium for de som ikke har kybernetikk-bakgrunn fra høgskolene.

Rapport fra Næringsmiddel 2014

DSC_0088

Årets nærings- middelkonferanse ble arrangert i Tromsø 29. og 30. januar. Konferansen samlet deltakere fra en rekke virksomheter innen bransjen, og både leverandører, brukere, utvikling og myndigheter var godt representert.

Fremhevede nyheter

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsavtale hos SIXT bilutleie

NFA har en lukrativ avtale med SIXT Bilutleie Norge som gir deg som NFA-medlem faste lave priser på leiebil gjennom SIXT.

Medlemsbedrifter

GDF Suez
FRAS Technology
MARINTEK 2014
gassco_logo_1
Rocketfarm-logo