Servomøtet i Trondheim

Melkøya Snøhvit. Photo: Øyvind Hagen, Statoil

Servomøtet arrangeres i år i Trondheim i dagene 21. - 22. oktober. Programmet inneholder en blanding av presentasjoner fra landbasert industri, offshore og maritim virksomhet. Og selvsagt skal vi på UKA-revyen.

Fremtidens smarte bygg

fremtidens-smarte

NFA lanserer i år konferansen Fremtidens Smarte Bygg. Konferansen belyser ulike sider ved bruk av teknologi i byggenæringen. Vi ser på automatiserte løsninger, energibruk og potensial for effektivisering samt brukererfaringer fra drift av moderne bygg.

Automatiseringsfilmer

utdanningsmuligheter

Nå kan du også SE hvor viktig og spennende automatisering er! NFA har nå lansert to filmer om automatisering, der vi viser betydningen av automatisering for utviklingen av samfunnet samt forteller om de mange spennende yrkesmulighetene.

Avanserte Fartøyer 2015

Photo courtesy: Ulstein Power & Control

Avanserte Fartøyer arrangeres i år i dagene 18. - 19. november ved Scandic Bergen Airport Hotel. Du kan nå melde deg på. Ulstein, Fjord Line, Simon Møkster Shipping, Kystverket, Kongsberg Maritime og DNV GL er noen av de som holder innlegg under konferansen.

Beslutningsstøtte og Alarmsystemer 2015

Beslutningsstotte-slider

Hvordan kan automatisering være et bidrag til å avverge uønskede hendelser og samtidig hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene? Spørsmålene får du svar på under denne konferansen, som tar for seg alle sider ved alarmsystemer og gode metoder og verktøy for å fatte riktige beslutninger i ulike situasjoner.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter

mcp_logo_header
IVAR
Print
Glamox
AMS AS