Fortsatt ledige plasser på Beslutningsstøtte 2014

bilde K-Master Rem Commander

Det er fremdeles ledige plasser på konferanse-nyheten Beslutningsstøtte som arrangeres i Trondheim 5. - 6. november. Konferansen vil sette et tydelig fokus på hvordan fagfolk fra ulike disipliner sammen kan skape teknologi som er tilpasset mennesket, hvor mennesket og maskin gjør det de er best til.

Nyttig om informasjonssikkerhet

Norsis foredrag

70 personer var samlet da konferansen Informasjons- sikkerhet 2014 ble arrangert av NFA på Gardermoen 15. - 16. oktober. Tema for årets konferanse var "Informasjonssikkerhet rundt automatiserings- og kontrollsystemer"

Søknadsfrist for NFA-stipend

Gloeshaugen_1_web

NFA deler ut stipend til studenter og prosjekter ved universitet og høgskoler. Stipendet kan gå til innkjøp av nødvendig faglitteratur, verktøy eller utstyr, eventuelt reisevirksomhet som er nødvendig for å få utført aktiviteten. Søknadsfrist er 15. november 2014.

Skogestad tildelt IFAC-utmerkelse

Sigurd Skogestad mottar IFAC Award

Professor ved NTNU og tidligere styremedlem i NFA, Sigurd Skogestad, ble tildelt den høye utmerkelsen IFAC Fellow under IFACs verdenskongress i Cape Town, Sør-Afrika, torsdag 28. august.

Fremhevede nyheter

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsavtale hos SIXT bilutleie

NFA har en lukrativ avtale med SIXT Bilutleie Norge som gir deg som NFA-medlem faste lave priser på leiebil gjennom SIXT.

Medlemsbedrifter

roxel_logo
Blue Logic
MacArtney
ConocoPhilips web
FRAS Technology