Hvordan produsere lønnsomt i Norge?

slider-prodopt-2014

Konferansen Produksjonsoptimalisering fokuserer på suksesskriteriene for å tilpasse seg en fremtidig lønnsom produksjon i Norge. Vi ser nærmere på de særnorske fordelene og hvordan man skal klare å utnytte dem.

Nyttig om informasjonssikkerhet

Norsis foredrag

70 personer var samlet da konferansen Informasjons- sikkerhet 2014 ble arrangert av NFA på Gardermoen 15. - 16. oktober. Tema for årets konferanse var "Informasjonssikkerhet rundt automatiserings- og kontrollsystemer"

Søknadsfrist for NFA-stipend

Gloeshaugen_1_web

NFA deler ut stipend til studenter og prosjekter ved universitet og høgskoler. Stipendet kan gå til innkjøp av nødvendig faglitteratur, verktøy eller utstyr, eventuelt reisevirksomhet som er nødvendig for å få utført aktiviteten. Søknadsfrist er 15. november 2014.

Skogestad tildelt IFAC-utmerkelse

Sigurd Skogestad mottar IFAC Award

Professor ved NTNU og tidligere styremedlem i NFA, Sigurd Skogestad, ble tildelt den høye utmerkelsen IFAC Fellow under IFACs verdenskongress i Cape Town, Sør-Afrika, torsdag 28. august.

Fremhevede nyheter

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsavtale hos SIXT bilutleie

NFA har en lukrativ avtale med SIXT Bilutleie Norge som gir deg som NFA-medlem faste lave priser på leiebil gjennom SIXT.

Medlemsbedrifter

shore connection_blå
roxel_logo
Blue Logic
MacArtney
ConocoPhilips web