Næringsmiddel 2016 i Oslo

Foto: Ringnes

Næringsmiddel 2016 er årets høydepunkt for næringsmiddelindustrien i Norge. Konferansen arrangeres i Oslo 11. - 12. mai. Du inviteres med på bedriftsbesøk til Ringnes.

Rapport fra NFAs årsmøte

_MG_7886

NFAs årsmøte ble avholdt på Gardermoen 20. april. Foruten de tradisjonelle årsmøte-sakene ble det delt ut flere priser. NFA fikk også et nytt æresmedlem.

Karin Sundsvik ny NFA-direktør

Karin Sundsvik

Karin Sundsvik (53) er ansatt som ny direktør i NFA. Hun har lang erfaring fra automatisering blant annet innen prosessindustri. Karin Sundsvik startet i stillingen 1. mai.

Cyber Security stadig viktigere

Cybersecurity-2016

Cyberangrep mot industrielle automatiserings- og kontrollsystemer kan i verste fall få fysiske konsekvenser. Bransjen møter dessuten nye utfordringer når systemer som før var isolerte nå kobles sammen via Internett. NFA arrangerer konferansen Cyber Security 2016 i Oslo 25. - 26. mai.

NFA-stipend: – Et absolutt lyspunkt

Studentene Dennis Langer og Paran Patel jobber med matematisk modellering og regulering av kvadrokopter i sitt hovedprosjekt.

NFA deler hvert år ut stipend til høgskoler og universiteter som er undervisnings- medlem i NFA. I 2014 fikk Høgskolen i Narvik 10.000 kroner i stipend. Her kan du lese hva stipendet ble brukt til og hvilken betydning stipendet fikk.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter

UnifiedIndustrialTechnologies2
Jakob Hatteland Rambase2
TM_h_pos_3D_4cp_200mm JPG FORMAT
Malthe Winje
Print