Offshore Instrumentering

slider-servo 2013

Offshore Instrumentering arrangeres i Stavanger 8. - 9. juni. Glemt påmelding? Ikke noe problem, vi har fortsatt plass til deg og dine kolleger. Ta kontakt med oss snarest for påmelding.

Cyber Security stadig viktigere

Cybersecurity-2016

NFA arrangerer konferansen Cyber Security 2016 i Oslo 25. - 26. mai Cyberangrep mot industrielle automatiserings- og kontrollsystemer kan i verste fall få fysiske konsekvenser. Bransjen møter dessuten nye utfordringer når systemer som før var isolerte nå kobles sammen via Internett.

Grenseløs automatisering

iStock_000002219951Large

NFA jobber for å øke anvendelsen av automatisering i Norge. Samtidig er foreningen opptatt av det som skjer innen utvikling av automatisering både internasjonalt og i våre nærmeste naboland.

Rapport fra NFAs årsmøte

_MG_7886

NFAs årsmøte ble avholdt på Gardermoen 20. april. Foruten de tradisjonelle årsmøte-sakene ble det delt ut flere priser. NFA fikk også et nytt æresmedlem.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter

APPLY_Sorco
UnifiedIndustrialTechnologies2
Jakob Hatteland Rambase2
TM_h_pos_3D_4cp_200mm JPG FORMAT
Malthe Winje