Fremtidens Smarte Bygg 2015

fremtidens-smarte

NFA lanserer i år konferansen Fremtidens Smarte Bygg. Konferansen belyser ulike sider ved bruk av teknologi i byggenæringen. Vi ser på automatiserte løsninger, energibruk og potensial for effektivisering samt brukererfaringer fra drift av moderne bygg.

Smart Produksjon 2015

Bilde

Smart Produksjon 2015 er konferansen for deg som ønsker å lære mer om produksjons- optimalisering og hvordan man ved hjelp av moderne automatiseringsteknologi kan oppnå økt og forbedret produksjon. Gjøvik, 2. - 3. desember.

Fullt hus på Avanserte Fartøyer 2015

IMG_5263

Avanserte Fartøyer 2015 ble en suksess, både besøksmessig og innholdsmessig. Over 100 personer hadde tatt turen til Scandic Bergen Airport Hotel, som i år var stedet for Avanserte Fartøyer i dagene 18. - 19. november.

Suksess med Beslutning/Alarm 2015

IMG_2048

Konferansen "Beslutningsstøtte og Alarmsystemer 2015" ble arrangert i Oslo 4. og 5. november. Tema var hvordan automatisering kan være et bidrag til å avverge uønskede hendelser og samtidig hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene.

Automatiseringsfilmer

utdanningsmuligheter

Nå kan du også SE hvor viktig og spennende automatisering er! NFA har nå lansert to filmer om automatisering, der vi viser betydningen av automatisering for utviklingen av samfunnet samt forteller om de mange spennende yrkesmulighetene.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter

Malthe Winje
mcp_logo_header
IVAR
Print
Glamox