NFAs årsmøte for 2016 ble avholdt på Gardermoen 13. februar. Årsberetningen, regnskapet og budsjett for 2017 ble godkjent. Det ble delt ut en rekke priser, blant annet NFA Prisen for 2016.

NFA Prisen for 2016 tildeles Dynatec AS. Dynatec AS, som er lokalisert i Askim, får prisen for sitt verdensledende arbeid innen avansert maskinering, pilotarbeid innen fornybar energi og for sitt store engasjement for studenter gjennom sine bedrift/skole-prosjekter.

Holder autonome systemer det de lover? Er de «smarte» nok? Svarene på dette kommer man forhåpentligvis nærmere under Autonomikonferansen 2017 som arrangeres i Kristiansand 15. – 16. mars.

Norge får nå sin egen faggruppe for robotisering. Onsdag 12. januar var det kick-off for NFA Robotics, som skal jobbe for å fremme økt anvendelse av roboter for å sikre norsk konkurransekraft.

FRA OSS I NFA ØNSKER VI ALLE MEDLEMMER OG FORBINDELSER EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter