Effektiv logistikk er avgjørende for all retail-virksomhet, og automatisering av palletering og øvrig vareflyt er en gjennomgangs- melodi hos de store aktørene. Butikkjeden Nille er en av flere som i fjor tok steget opp til fullautomatisert palletering med strekkfilm, i et anlegg som kan håndtere opp til 90 paller i timen.

Klimamål, bærekraft og energieffektive løsninger er stikkord for Næringsmiddel- konferansen 2017. Årets program er strukturert rundt teknologier som bidrar til å belyse og løse utfordringene som virksomheter møter på disse områdene.

Take this opportunity to participate in the most relevant conference on a very hot issue! With fresh experiences on our norwegian politicians being hacked, the subject of this conference is of great importance and relevance.

Interessen for NFAs første kurs innen BACnet var så stort at det nå settes opp ekstrakurs til høsten. Her kan du lese en artikkel om BACnet-kurset som ble arrangert på Gardermoen i februar. Artikkelen er skrevet av journalist Jan Harsem.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stod for åpningen av Autonomikonferansen 2017 i Kristiansand. Statsråden var riktignok ikke fysisk tilstede i salen grunnet andre oppdrag på samme tid, men hadde tatt seg grundig tid til å forberede en lengre videohilsen til deltakerne på konferansen. Her kan du lese talen.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter