LandTek 2017: Teknologi i primærnæringene

I samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke, Forskningsrådet og Innovasjon Norge etablerer NFA nå teknologikonferansen LandTek for primærnæringene. Årets konferanse vil ha fokus på husdyrhold, og gir gode eksempler på automatisering og sensorikk i moderne fjøs med hovedvekt på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering.

Klart for maritimt bransjetreff

Avanserte Fartøyer er et unikt bransjetreff innen avansert maritim næring. NFA arrangerer konferansen for fjortende året på rad, denne gang på Scandic Stavanger Airport 28. - 29. november.

Smart Produksjon Norge 2017

På konferansen Smart Produksjon Norge 2017 kan du blant annet høre foredrag fra Brunvoll, "Norges Smarteste Industribedrift 2017", om deres erfaringer med å lykkes med automatisering. Konferansen arrangeres på Forus i Stavanger 5. - 6. desember.

Fremtidens smarte og sikre bygg

Konferansen Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017 vil gi deg en oppdatering og oversikt over prosjekter og moderne drift av tekniske installasjoner i store bygninger. Konferansen arrangeres på Gardermoen 12. - 13. desember

Knallsuksess for årets Subsea-konferanse

Offshore-bransjen har vært gjennom en tøff periode med lave oljepriser og en dramatisk reduksjon i både nye prosjekter og vedlikeholdsjobber. Det er nå tegn til at nedgangen har flatet ut. Både operatører og leverandører ser nå muligheter i et marked som har fokusert mye på en forbedring i konkurranseevnen.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter