Teknologierfaringer i helsesektoren

Representanter fra flere kommuner deler sine erfaringer med innføring av ny teknologi og innovative løsninger under konferansen Helse og Medisinsk Teknologi 2017 som arrangeres på St. Olavs Hospital i Trondheim 26. - 27. september.

LandTek 2017: Teknologi i primærnæringene

I samarbeid med Norsk Landbruks- samvirke etablerer NFA nå teknologi- konferansen LandTek for primærnæringene. Årets konferanse vil ha fokus på husdyr- hold, og gir gode eksempler på automatisering og sensorikk i moderne fjøs med hovedvekt på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering.

Knallsuksess for årets Subsea-konferanse

Offshore-bransjen har vært gjennom en tøff periode med lave oljepriser og en dramatisk reduksjon i både nye prosjekter og vedlikeholdsjobber. Det er nå tegn til at nedgangen har flatet ut. Både operatører og leverandører ser nå muligheter i et marked som har fokusert mye på en forbedring i konkurranseevnen.

Er du klar for morgendagens konkurranse?

For første gang i Norge vil de største bransjeforeningene innen verkstedindustrien gå sammen om å skape industriens viktigste arena for både konferanse, kurs og messer samlet. Bak satsingen står sju bransjeforeninger, blant andre NFA og Maskingrossisternes Forening.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter