Tommel opp for NFEA

Et enstemmig ekstraordinært årsmøte 23. november ga grønt lys for å slå sammen NFA og IFEA til NFEA. Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt på Gardermoen, og ble ledet av NFAs styreleder Heidi Fuglum.

Samarbeid med Teknologiske Nyheter

Norsk Forening for Automatisering har inngått en samarbeidsavtale med Teknologiske Nyheter. Dette tror vi vil føre til enda mer fokus på automatisering i pressen.  Vi tror også at dette vil komme våre mange medlemsbedrifter tilgode gjennom redaksjonell omtale av bedrifter og løsninger.

Fremtidens smarte og sikre bygg

Konferansen Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017 vil gi deg en oppdatering og oversikt over prosjekter og moderne drift av tekniske installasjoner i store bygninger. Konferansen arrangeres på Gardermoen 12. - 13. desember

Robotisering på 1-2-3

Vår medlemsbedrift APS Robotics AS inviterer til seminar og workshop om robotisering på Gardermoen 12. desember. Arrangementet er for ledere, eiere og økonomer som ønsker å komme i gang med robotisering i egen bedrift.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter