Smart Produksjon Norge

Statssekretær Lars Jacob Hiim står for åpningen av årets Smart Produksjon Norge. Det blir også bedriftsbesøk til både Laerdal Medical AS og Robotic Drilling Systems AS. Konferansen arrangeres på Forus i Stavanger 5. - 6. desember.

Ekstraordinært årsmøte i NFA

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i NFA torsdag 23. november 2017, kl. 12:00-13:00 i Næringslivets Hus i Oslo. Tema for møtet er forslaget om å slå sammen de to bransjeforeningene NFA og Ifea.

Klart for maritimt bransjetreff

Avanserte Fartøyer er et unikt bransjetreff innen avansert maritim næring. NFA arrangerer konferansen for fjortende året på rad, denne gang på Scandic Stavanger Airport 28. - 29. november.

Landbrukets teknologikonferanse

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sto for åpningen da blant andre NFA arrangerte LandTek 2017 i oktober. LandTek er en teknologikonferanse om digitalisering av norsk matproduksjon. Her presenteres teknologi og prosjekter i landbruket som berører samarbeid mellom menneske, dyr og roboter.

Fremtidens smarte og sikre bygg

Konferansen Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017 vil gi deg en oppdatering og oversikt over prosjekter og moderne drift av tekniske installasjoner i store bygninger. Konferansen arrangeres på Gardermoen 12. - 13. desember

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter