Cyber Security 2016

 •  OSLO
 •  25. - 26.mai

For program, KLIKK HER!

Cybersikkerhet kommer stadig høyere på dagsordenen og det blir også viktigere for bransjer som tidligere ikke har fokusert så mye på det. Cyberangrep mot industrielle automasjons- og kontrollsystemer kan i verste fall få fysiske konsekvenser, og bransjen møter nye utfordringer når systemer som før var isolerte nå kobles sammen og blir tilgjengelige via Internett. NFA vil med konferansen forsøke å vise hvor stor trusselen er i dag mot automatisering og kontrollsystemer, og hvilke praktiske tiltak store og mindre bedrifter og institusjoner har tatt for å møte denne trusselen. Hvordan oppdager man sikkerhetshullene og hva gjør vi når det brenner? Vi vil bruke tid på erfaringsutveksling og diskutere gode erfaringer og ikke minst de tingene vi mener at vi ikke har god nok kontroll over. De standarder som gjelder i dag og som er under utarbeidelse vil også bli presentert samt hvordan standardene blir tatt i bruk i ulike bedrifters regelverk og prosedyrer.

Målgruppe

Ansatte hos leverandører, brukere, oljeselskaper, landbasert industri, myndigheter, engineering og konsulenter.

Takk til våre sponsorer:

Logo Cybersikkerhet


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Tid og sted: 25. – 26. mai, Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1, 0165 Oslo 

Påmelding: For påmelding klikk fanen «Registration»

Avbestilling: Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig. 

Deltakeravgift:

 • NFA Bedriftsmedlemmer kr. 6 500,-
 • NFA Personlig medlem kr. 6 500,-
 • NFA Studentmedlem kr. 500,-
 • Ansatte i undervisning  medlem NFA kr. 3 500,- (ikke medlem kr. 4 500,-)
 • Ikke medlem kr. 8 500,- 

Stand maks 2×3 meter inkl. 1 deltaker

 • NFA Bedriftsmedlem kr. 11 500,-
 • Ikke medlem kr. 13 500,-

Stand inkl. logo i programmet og 1 deltaker

 • NFA Bedriftsmedlem kr. 14 000,-
 • Ikke medlem kr. 16 000,-

Logo i programmet:

 • NFA Bedriftsmedlem kr. 5000,-
 • Ikke medlem kr. 7500,- 

Hotell: Deltakere må selv bestille hotell. NFA har valgt Scandic Edderkoppen Bestilling av rom må gjøres via mail til edderkoppen@scandichotels.com, oppgi kode NFA250516 for å få NFA sin pris. Rom er avholdt frem til 11 mars.

Konferansemiddag: Middag finner sted hos ”Olivia” på Aker Brygge. Hvis du vil delta på konferansemiddagen melder du deg på samtidig som du melder deg på konferansen. Dette koster kr. 800,- pr. person, og inkluderer 2 enheter drikke.

NFA medlemskap: Priser for medlemskap pr. kalenderår i NFA er kr. 4 000,- for bedrifter, kr. 400,- for enkeltpersoner og kr. 0,- for studenter.

Programkomite:

 • Marie Moe – SINTEF, komiteleder
 • Morten Dalsmo – IBM
 • Olav Mo – ABB
 • Jan Munkejord – Statoil
 • Margrete Raaum – Kraftcert
 • Frode Stensletten – Goodtech Projects & Services AS
 • Tonje Olsen – NFA

NFA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Wrong username or password

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter