IFAC

10th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems

On behalf of the organizing committee, we are pleased to invite you to submit papers and proposals for invited sessions to the 10th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2016), which will be held in Trondheim, Norway, 13-16 September 2016. CAMS 2016 will provide an excellent opportunity for the presentation and discussion […]

Om IFAC

NFA er norsk representant i IFAC og her finner du mer informasjon om organisasjonen.

Norske IFAC representanter

Tor Arne Johansen – Member of IFAC Technical Committee on Neural and Fuzzy Systems – Associate editor Automatica Address: Norwegian University of Science and Technology, Department of Engineering Cybernetics, Odd Bragstads plass 2D, 7491 Trondheim, Norway. e-mail:tor.arne.johansen@itk.ntnu.no Tor Inge Fossen – Member of IFAC Technical Committee on Marine Systems Address: Norwegian University of Science and […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter