For å bedre konkurranseevnen i industrien må vi stadig jobbe for å produsere mer effektivt og lønnsomt. Forum for Automatisk Produksjon er en konferansen som skal bidra til å skape samarbeid mellom bedrifter, utstyrsleverandører, fagmiljøer og forsknings- og utdanningsmiljøer.

Programmet for konferansen Helse og Medisinsk Teknologi 2017 er nå publisert. Konferansen holdes på St. Olavs Hospital i Trondheim 26. – 27. september.

Hvordan skal vi kutte kostnader og holde kostnadene lave over tid? Hva med kompetansen, hvordan skal vi ivareta den? Svarene kan kanskje en samlet bransje finne ut av i fellesskap under Offshore Instrumentering 2017 i Oslo 14. – 15. juni.

Konferansen NY ENERGI- VIRKELIGHET I INDUSTRIEN som arrangeres i Langesund den 31. mai og 1. juni 2017 er en unik mulighet for å lytte til fagpersoner fra industri, til elkraftprodusenter og til representanter fra myndighetene når det gjelde det fremtidige energibildet i Norge.

Havbruksindustrien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste. Behovet for kvalitetskontroll, styring og overvåkning av anlegg i denne næringen er økende.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter