For første gang i Norge vil de største bransjeforeningene innen verkstedindustrien gå sammen om å skape industriens viktigste arena for både konferanse, kurs og messer samlet. Bak satsingen står sju bransjeforeninger, blant andre NFA og Maskingrossisternes Forening.

Offshore-bransjen har vært gjennom en tøff periode med lave oljepriser og en dramatisk reduksjon i både nye prosjekter og vedlikeholdsjobber. Det er nå tegn til at nedgangen har flatet ut. Både operatører og leverandører ser nå muligheter i et marked som har fokusert mye på en forbedring i konkurranseevnen.

For å bedre konkurranseevnen i industrien må vi stadig jobbe for å produsere mer effektivt og lønnsomt. Forum for Automatisk Produksjon er en konferansen som skal bidra til å skape samarbeid mellom bedrifter, utstyrsleverandører, fagmiljøer og forsknings- og utdanningsmiljøer.

Programmet for konferansen Helse og Medisinsk Teknologi 2017 er nå publisert. Konferansen holdes på St. Olavs Hospital i Trondheim 26. – 27. september.

Hvordan skal vi kutte kostnader og holde kostnadene lave over tid? Hva med kompetansen, hvordan skal vi ivareta den? Svarene kan kanskje en samlet bransje finne ut av i fellesskap under Offshore Instrumentering 2017 i Oslo 14. – 15. juni.

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter