OneCo Solutions AS

 

 

 

Lokalisering: Forus Teknologipark, Forusbeen 210, 4313 Sandnes

Type virksomhet: OneCo Solutions AS er en teknologileverandør som designer, prosjekterer, bygger, programmerer og idriftsetter løsninger for våre kunder.

Antall ansatte: 150

Om bedriften:

OneCo Solutions AS er en teknologibedrift med fokus på automatisering, AMS, tavler, elektro, el-kraft og vinterisering. OneCo tar ofte rollen som systemintegrator.

OneCo har spesiell fokus på:

  • olje og gass næringen
  • fornybar energi
  • vann & avløp sektor
  • byggautomasjon
  • industriell automatisering

 

Salgssjef Geir Sivertsen i OneCo Solutions AS svarer:

Hva produserer dere?

OneCo Solutions AS produserer på oppdrag fra kunder. I hovedsak elektriske styre- og overvåkingssystemer.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?

Automatisering er et av våre kjerneområder og helt essensielt for oss.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?

Vi lever av automatisering og det er en avgjørende faktor for vårt resultat.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?

Vi tror økt grad av automatisering vil øke konkurransekraften, både for oss og våre kunder. Vi jobber aktivt med å fremme automatisering.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?

Det er på rett vei og vil være avgjørende for positiv utvikling av norsk industri. Spesielt for masseproduserende industri.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter