Offentlige FoU-programmer

Offentlige Forsknings- og Utviklingsprogrammer hvor det er mulig å søke om tildeling av midler (pr april 2012)

NFA har opprettet en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra. Målet er å samle relevante programmer på ett sted – på en oversiktlig måte.

Det gjøres oppmerksom på at listen ikke inneholder ALLE programmer. Dette gjelder f eks alle programmene i Norges Forskningsråd. For nærmere informasjon om disse, se nettsiden hos NFR, og kontaktpersoner der, på http://www.forskningsradet.no

NFA ønsker tips fra deg dersom det er programmer som du mener bør inn i oversikten.

For mer informasjon om programmene, må du ta direkte kontakt med institusjonene angitt her, f eks i første omgang via deres nettsteder.

 

Aktuelle FoU-programmer i Europa:

 

Innovasjon Norge er del av et europeisk nettverk for bedriftsrettet informasjon om EU og EØS.
http://www.enterpriseeuropenetwork.no/

Rådgiverne er lokalisert flere steder I Norge:
http://www.enterpriseeuropenetwork.no/no/Kontakt-oss/

 

Eurostars-programmet, under Eureka
Dette programmet er det eneste dedikerte programmet for FoU-støtte til forskningsorienterte SMBer bl.a for norske søkere med minst en utenlandsk partner fra et Eurostars-land. Dette henvender seg til bedrifter generelt, men kun SMBer kan være søkeransvarlig.

Denne ansvarlige SMB må ha egen forskning, selv om større og mindre bedrifter uten egen forskning kan være med på søknaden.

Dette programmet er relativt mindre arbeidskrevende å søke på, sammenliknet med FP7 under, og har en enkel skjematikk å følge i søknaden. På nettsiden står det meste man trenger å vite som søker.

Se http://www.eurostars-eureka.eu/

Under Rammeprogram 7 i EU (FP7), under DG Research i Europakommisjonen (DG kan nærmest oppfattes som et departement, ”Directorate General”). De aller siste utlysingene i FP7 kommer i løpet av 2012 / 13. Deretter kommer ”Horizon 2020”, hvor rammen økes fra rundt 50 milliarder Euro til ca 80 milliarder Euro. Horizon 2020 har egen hjemmeside på http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Under rammeprogrammene finnes program med midler til forskning til fordel for både større, og små og mellomstore bedrifter (som ”Research for the benefit of SMEs”). Det siste er mest aktuelt for norske bedrifter flest. Et greit sted å starte for å orientere seg for bedrifter og FoU-institusjoner er http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Her kan man abonnere på meldinger om utlysinger av midler («calls»), eller å undersøke dem nøyere gjennom søkefeltet på nettsiden. Her finner man alt av interesse både av formelle saker, hjelp til å finne partnere, skjema, og programbeskrivelser. Også NFR har et eget EU-kontor. Fremfor alt, for automatisering og brukere av automatisering, er det programmet «Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies», samt ICT-programmet som har vært av de mest interessante for automatisering. Under ICT ligger f eks delprogrammet ”Factories of the Future”, hvor det har vært satset 1,2 milliarder Euro. Del av dette igjen er ”Smart Factories: ICT for Agile and Environmetally Friendly Manufacturing”. På nettsiden kan man søke seg frem på de utlysinger som står for tur. Men som nevnt – Rammeprogram 7 går mot slutten.

 

Bistand:

Både NFR og Innovasjon Norge kan bistå med praktisk hjelp og svar på spørsmål om ikke beskrivelsene og nettsidene over strekker til. Ut over dette, påpeker NFR at søkere bør søke bistand fra eksperter ved søknadsskrivingen.

For orientering om selve søknadsprosessen og behandlingen av søknaden , og ikke minst bistand til utforming av søknaden, inklusive klare beskrivelser av bl.a. mål, arbeidspakker, leveranser og aktiviteter i prosjektbeskrivelsen, samt å kvalitetssikre at alle formelle krav til søknaden er tilfredsstilt, kan disse kontaktes:

  1. Magne Fjeld, AS Montanus (Bærum) : Æresmedlem i NFA, mer enn 10 års erfaring som søknadsskriver, støtte til søknadsskriving, og prosjektevaluator hos blant annet EU-kommisjonen, Vinnova (Sverige) og i NFR.
  2. Tor Ivar Eikaas, AS Cyberlab.org (Trondheim): Tidligere ansatt i EU-kommisjonens DG Research, med meget lang erfaring som evaluator.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter