Automatisering i havbruksindustrien

Havbruksindustrien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste. Behovet for kvalitetskontroll, styring og overvåkning av anlegg i denne næringen er økende. Det er derfor nødvendig å anvende de mest effektive løsninger for automatisering av industriprosessene.

Automatisering i havbruksindustrien 2017 ble arrangert på Hitra 7. – 8,. juni. Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering (Ifea). Konferansen ble åpnet av statssekretær Roy Angelvik som tok for seg den ferske Industrimeldingen og hvordan det skal satses på havbruk.

Vi fikk også besøk av konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Siemens som så nærmere på havbrukets betydning for leverandørindustrien. Også konserndirektør Steffen Wahl fra ABB holdt innlegg. Vi fikk også møte de største produsentene av laks og innblikk i hvordan de benytter teknologi i dag og hvordan de ser for seg bruk av teknologi i fremtiden.

Deltakerne fikk bli med på besøk til settefiskanlegg RAS Belsvik + havbrukslokalitet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter