Autonomikonferansen: Morgendagen er her nå

Holder autonome systemer det de lover? Er de «smarte» nok? Svarene på dette kommer man forhåpentligvis nærmere under Autonomikonferansen 2017 som arrangeres i Kristiansand 15. – 16. mars.

Med begreper som Industri 4.0, tingenes internett, maskinlæring og autonome systemer forespeiles store endringer i de fleste sektorer, som helsevesen, prosessindustri, olje og gass og mekanisk produksjon.

Vi er overbevist om at autonomi og robotisering satt sammen til smarte produkter og prosesser er nøkkelen til styrket konkurranseevne i Norge.

Autonomi 2017 byr på innlegg fra blant andre RedRock, Statoil, Forsvarets Forskningsinstitutt, Teknova og Acando Norge, som gir en innføring i selvkjørende teknologi. Vi skal også på bedriftsbesøk til Glencore Nikkelverk, hvor vi blant annet får lære mer om hvordan de har full-automatisert kobberelektrolyse.

Autonomikonferansen 2017 setter fokus på ”smarte” produkter og verdikjeder, skalerbare og effektive løsninger som gir økt konkurransekraft. Vel møtt til noen spennende dager; morgendagen er her!

HER FINNER DU INFO, PROGRAM OG PÅMELDINGSSKJEMA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter