Ekstraordinært årsmøte i NFA

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i NFA torsdag 23. november 2017, kl. 12:00-13:00, Næringslivets Hus, OSLO

INFORMASJON OM PLAN FOR SAMMENSLÅING MELLOM IFEA OG NFA

NFA + Ifea =Sant

NFA og Ifea slår seg sammen til én handlingskraftig forening: NFEA!

Fagområdene er stadig i utvikling, digitalisering er blitt mer enn et moteord. Det klare skillet mellom automatisering og elektro blir mindre tydelig. Dette er en utvikling som både NFA og Ifea har tatt på alvor. Flere års godt samarbeide danner nå grunnlaget for et forslag om å slå foreningene sammen. NFA har det siste året klart å snu en trend i et vanskelig kurs- og konferansemarked til et positivt resultat. Dette ønsker vi å bygge videre på. Vi tror fagmiljøene er best tjent med én handlingskraftig organisasjon som dekker begge fagområdene.

Første steg i en prosess for sammenslåing er et ekstraordinært årsmøte i begge foreninger. Disse møtene holdes på samme dag – etter hverandre.

Vi oppfordrer deg til å delta på NFA sitt årsmøte for å stemme for eller mot en slik sammenslåing. Iflg. NFAs vedtekter har hvert medlem en stemme, og bedrifter og institusjoner utøver sin stemmerett gjennom en representant. Avstemming foregår ved personlig frammøte på dette ekstraordinære årsmøtet.

For å delta er vi avhengig av din påmelding. KLIKK HER for påmelding. Påmeldingsfrist er tirsdag 21. november. Møtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer som har stemmerett.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i NFA 23. november 2017 kl. 12:00-13:00

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter