Fremtidens smarte og sikre bygg

Nesten alle områder i samfunnet i dag er preget av miljøtenkning. Det gjelder i stor grad også byggenæringen som planlegger, bygger og forvalter store bygninger.  I alt fra materialvalg til tekniske løsninger ligger det et stort potensial for å redusere miljøbelastning og forbruk.

Parallelt med dette foregår det en teknologisk utvikling, spesielt innenfor automatisering, overvåkning og kommunikasjon. Slike systemer skal ivareta de fleste funksjoner for brukerne av bygningen fra ventilasjon og komfort til sikkerhet og beredskap. Kravene til pålitelighet og fleksibilitet i slike systemer for et nybygg nærmer seg den standarden som vi bygger inn i våre prosessindustrianlegg.

Konferansen Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017 vil gi alle deltakere en oppdatering om dagens standarder for slike anlegg. Konferansen arrangeres på Gardermoen 12. – 13. desember. Foredragsholdere fra byggherrer vil dele erfaringer om gjennomføring av prosjekter og beskrive situasjonen og gi eksempler på moderne drift av tekniske installasjoner i store bygninger. Hvilke kompetansekrav vil dette stille til personell som skal forestå drift og vedlikehold av slike bygninger?

Flere anerkjente leverandørbedrifter med omfattende ressurser og kunnskap om byggenæringen vil gi innføring i nye teknologiske muligheter i et digitaliseringsperspektiv.

NFA og Ifea har lang erfaring med å skape arenaer automatisering innenfor en rekke ulike bransjer. Den første konferansen med målgrupper innenfor byggenæringen ble arrangert i Bergen i 2015 og er senere fulgt opp med en konferanse i Oslo i 2016.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter