Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Foto: Torbjørn Tandberg

– Utvikling og bruk av ny teknologi vert avgjerande når bøndene skal møte dei framtidige utfordringane: Løysingar som til dømes kan halde kostnadane nede, auke produksjonen, som kan betre dyrevelferda og som kan spare den einskilde bonden for ekstra arbeid. Skal vi rekruttere ungdom til næringa, må vi satse på landbruksteknologi, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Norske bønder i verdenstoppen

Norske bønder er i verdenstoppen i bruk av mjølkeroboter og Norge ligger langt fremme i bruk og utvikling av landbruksteknologi. Produksjonsmengden i norsk jordbruk er nesten doblet siden 1960. Vi produserer like mye mat i dag som i 2000, men med 35 prosent mindre arbeidsinnsats.

Forbedrer dyrevelferd og gir klimavennlig matproduksjon

Utviklingen av ny teknologi og digitaliseringen går i en rasende fart. I 2016 ble 9,7 milliarder (medregnet nye leiekontrakter, leasing) investert i jordbruket. Investeringer i maskiner og redskaper utgjorde 50 prosent av beløpet. Det viser tall fra budsjettnemnda i jordbruket. Teknobonden har mulighet til å forbedre dyrevelferden, produsere norsk mat mer klimavennlig, øke produktiviteten, og spare tid og penger. Teknologien lokker også flere unge til landbruksnæringa.

– Parismålet kjem til å setje landbruket på prøve, og vi er avhengige av innovasjon og ny teknologi for å redusere utsleppet frå landbruket, sier landbruks- og matminister Dale.

(Denne saken ble først publisert på regjeringen.no)