NFA Robotics etableres

NFA Robotics skal nå etableres. Økt bruk av roboter i industri og offentlig sektor er et viktig bidrag til videre vekst for industrien i Norge og vi i NFA ønsker å bidra til at det skjer i et hurtigere tempo enn det vi har vært vitne til så langt.

Onsdag 12. januar var det kick-off på Gardermoen, der 55 personer fra robotindustrien var tilstede. En rekke interesserte personer fra brukere, leverandører, integratører, forskning, utvikling og fra universitet og høgskolemiljøet fikk høre hvilke tanker initiativtakerne har rundt etableringen av faggruppen. Norge har i dag ingen faggruppe innen robotisering, og personene bak initiativet ønsker å få dette etablert. I dette arbeidet har man blant annet sett til våre nærmeste naboland. Danmark (DIRA), Sverige (SWIRA) og Finland (The Robotics Society in Finland) har alle interesseorganisasjoner som jobber aktivt for å fremme bruk av roboter og de positive effekter det kan gi for samfunn og næringsliv. Fra DIRA deltok  Søren Peter Johansen, fra SWIRA fikk vi besøk av Joacim Lorentsson og Ove Leichsenring, mens fra The Robotics Society in Finland kom Jyrki Latokartano.

Fra Venstra: Søren Peter Johansen (DIRA), Ove Leichsenring og Joacim Lorentsson (SWIRA) og Jyrki Latokartano fra The Robotics Society in Finland.

Kick-off startet med en innledning og bakgrunn for initiativet ved initiativtager Frode Mastad fra APS Robotics. Deretter fikk vi innlegg fra SWIRA, DIRA og The Robotics Society in Finland som alle fortalte historien om dannelsen av de respektive foreningene, og hvilke resultater de har oppnådd og hvilke erfaringer de har gjort seg i arbeidet de har gjort. Deretter var det mulighet for diskusjon og spørsmål blant alle fremmøtte. Etter lunsj gikk man gjennom forslag til vedtekter og mandat for NFA Robotics. Denne sesjonen ble ledet av Frode Grimsbø fra KUKA Nordic Norway. Det ble valgt medlemmer til arbeidsgruppen som skal jobbe frem NFA Robotics. 12 personer i salen meldte seg spontant til å delta i arbeidsgruppen, som velges for 2 år. Initiativtakerne fikk mandat til å sette sammen arbeidsgruppen i etterkant av kick-off. Det ble også fastsatt flere aktiviteter og oppgaver som arbeidsgruppen skal jobbe med i 2017. Til slutt ble møtet oppsummert og avsluttet av Kristine Wikander fra Univeritetet i Agder, som er prosjektleder i Future Robotics.

Fra venstre: Kristine Wikander (UiA/ Future Robotics), Frode Grimsbø (KUKA Nordic Norway) og NFA-direktør Karin Sundsvik

Vi tror at det må gjøres en generell kompetanseheving i industrien for at Norge skal kunne dra seg opp på et internasjonalt nivå på robottetthet. Ved å etablere en slik faggruppe setter vi fokus på teknologiområdet, vi kan arrangere kompetansehevende aktiviteter, og vi kan drive lobbyvirksomhet overfor politikere og myndigheter for å øke automatisering og bruk av robotteknologi i Norge.

Vi gleder oss til det videre arbeidet med NFA Robotics, og takker alle deltakere og fremmøtte fra inn- og utland for et flott møte på Gardermoen og for alle de konstruktive innspillene, tankene og ideene vi fikk fra dere.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter