NFA Robotics tar opp robotkampen

Robotiseringsgraden er vesentlig lavere i norsk industri enn i våre naboland. Nå skal det bli en endring på det. NFA tar opp hansken og etablerer nå egen faggruppe.

Tekst: Dagmar Zitkova, ITF

I slutten av januar var NFA-direktør Karin Sundsvik i Sverige der hun besøkte «Automationsdagarna», som arrangeres av Instrumenttekniska Föreningen, ITF. «Automationsdagarna» er ITFs årlige kunnskapsmøte. Under besøket fortalte Karin Sundsvik at NFA nettopp har etablert en ny faggruppe, NFA Robotics.

– Norge ligger et godt stykke bak Sverige når det gjelder robotisering, og vi har en solid jobb å gjøre om vi skal komme på høyde med vårt naboland på dette feltet, konstaterer Karin Sundsvik. Robotiseringsgraden er mye lavere i norsk industri enn i Sverige. Men nå skal det bli en endring på det.

I begynnelsen av januar samlet nemlig NFA ulike interessenter fra norsk industri for å kick-starte arbeidet med NFA Robotics.

Representanter fra brukere, leverandører, integratører, forskning og utvikling samt universitet og høgskoler møttes for å stille seg bak initiativet, og endre på det faktum at Norge til nå ikke har hatt en forening å samles i når det gjelder robotisering. Våre nordiske naboland har tilsvarende foreninger gjennom SWIRA (Sverige), DIRA (Danmark) og The Robotics Society (Finland). Representanter fra de tre nordiske robotforeningene var invitert til å delta under etableringsmøtet for NFA Robotics på Gardermoen 12. januar. Fra Sverige kom Joacim Lorentsson och Ove Leichsenring, fra Danmark kom Sören Peter Johansen og fra Finland kom Jyrki Latokartano. Alle de tre foreningen holdt innlegg der de fortalte hvordan de har organisert robotforeningene sine og hvilke aktiviteter de har skapt.

Selve initiativet til en norsk robotforening kom fra Frode Mastad i APS Robotics. Med seg hadde han blant andre Frode Grimsbø fra Kuka Nordic Norge og prosjektleder Kristine Wikander fra Future Robotics/ Universitetet i Agder.

Nå har en lang rekke norske bedrifter og institutter som jobber inn mot robotisering tilsluttet seg arbeidet i NFA Robotics. En bredt sammensatt arbeidsgruppe på 10 personer er nedsatt og i full gang med å skape aktiviteter og arrangementer som skal rulles ut allerede inneværende år.

– Det trengs allmenn kompetanse innen robotikk dersom Norge skal kunne ta opp kampen på et internasjonalt nivå når det gjelder robot-tetthet. Gjennom å etablere en profesjonell faggruppe fokuserer man nå på selve teknologien. Man kan få til kompetansefremmende aktiviteter, bedrive lobby mot politikere og myndigheter og ikke minst øke automatiseringen og bruken av robotteknologi i Norge gjennom en slik faggruppe som NFA Robotics, avslutter Karin Sundsvik.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter