Få økt effekt i produksjonen gjennom OEE

HVORDAN TAR VI OEE MED OSS INN I DEN 4. INDUSTRIELLE REVOLUSJON?

OEE 2017 arrangeres på Gardermoen 23. mai. Seminaret gir en innføring i OEE: historisk forankring og relevant teoretisk bakgrunn.

Begrepet «Overall Equipment Efficiency» ble lansert allerede i 1960-årene og gir et tall på hvor effektiv en produksjonsprosess er.  Resultatene, det vil si OEE målingene, gis generisk – noe som gir mulighet for å sammenligne effektiviteten i ulike produksjonsenheter som maskiner og utstyr i ulike industrier. Det som måles er imidlertid ikke et absolutt måltall, og kan best brukes til å identifisere områder som kan forbedres – og dermed måle forbedringen. OEE målinger blir ofte brukt som KPI i sammenheng med LEAN for å kunne gi en indikator på om prosessforbedringer lykkes eller ikke.

Seminaret går over en dag og består av en rekke innlegg som starter med den teoretiske forankringen for OEE, fortsetter med innsyn i fremtidens teknologi på dette området, og til sist får vi demonstrert noen gode eksempler fra næringslivet der OEE blir benyttet i stor skala.

NFA har invitert eksperter fra forskjellige områder i industrien til å utvikle dette seminaret og undervise for at du som deltaker skal ha en god forståelse for begreper, sammenhenger og muligheter.

HER FINNER DU PROGRAM, INFO OG PÅMELDINGSSKJEMA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter