Spennende program for Helsekonferansen

Programmet for konferansen Helse og Medisinsk Teknologi 2017 er nå publisert. Konferansen holdes på St. Olavs Hospital i Trondheim 26. – 27. september.

Ny teknologi og automatisering er en forutsetning for å få til gode og effektive løsninger i helsevesenet og kommunale velferdstjenester. Vi ser at det er fokus på anvendelse av automatiserte løsninger, roboter og robotrelatert teknologi innen nær sagt alle deler av helsevesenet – fra portørtjenester og medisinhåndtering til diagnose, kirurgi, behandling og rehabilitering. I tillegg er det behov for automatiserte løsninger til bruk i hjemmet og i kommunale velferdstjenester.

Årets konferanse tar for seg følgende temaer:
Etiske og økonomiske perspektiv knyttet til velferdsteknologi
Fornyelse og effektivisering av velferdstjenester i kommunene
Automatisering innen diagnostikk og behandling
Roboter og droner.
Bedriftsbesøk til St. Olavs Hospital

Representanter fra flere kommuner deler sine erfaringer med innføring av ny teknologi og innovative løsninger. Det blir også paneldebatter relatert til flere av temaene.

Konferansen holdes på St. Olavs Hospital i Trondheim, og du inviteres med på omvisning på sykehuset der du får se omtalt teknologi i praksis.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter