Rapport fra årsmøtet

NFAs årsmøte for 2016 ble avholdt på Gardermoen 13. februar. Årsmøtet ble åpnet av styreleder Heidi Fuglum, som ønsket delegatene velkommen. Møtet ble innledet med en gjennomgang av agendaen. Deretter overtok NFAs direktør Karin Sundsvik. Hun gikk gjennom årsberetningen, og tok for seg en rekke fokusområder og aktiviteter som NFA har hatt i 2016. Årsberetningen og regnskapet ble godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon. Budsjett for 2017 ble godkjent av Årsmøtet.

Fokusområder

I 2016 fikk NFA ny direktør. Karin Sundsvik overtok som direktør 1. mai etter Lars Annfinn Ekornsæter, som gikk av med pensjon ved årsskiftet 15/16.

Viktige fokusområder i 2016 har vært synliggjøring av automatiseringsfaget og NFA, påvirkning mot politisk miljø, samarbeid med næringsklynger, studentaktiviteter og samarbeid med Ifea.

 

Foreningen har deltatt aktivt i arbeid inn mot det politiske miljøet, og er blant annet sterkt involvert i arbeidet med ny industrimelding samt det nordiske samarbeidet innen dette. NFA har deltatt på høringer rundt arbeidet med industrimeldingen og deltatt på flere møter på nordisk minister-nivå når det gjelder industri i Norden.

NFA har arrangert 12 konferanser i 2016 med tilbud innen alle virksomhetsområder som foreningen representerer. I tillegg er det avholdt 7 tekniske kurs og arrangert fire regionale teknologikonferanser, i Grenland, Bergen, Ålesund og Grimstad.

I arbeidet med økt synlighet kan NFA fortelle om en god og aktiv dialog med teknisk presse og dagspresse, nye web-sider for arrangementer, økt aktivitet på LinkedIn, Facebook og Instragram, deltakelse i nordisk samarbeid og besøk til en rekke bedrifter.

 

Samarbeid med IFEA

Det ble i 2016 signert en samarbeidsavtale mellom NFA og Ifea. Bakgrunnen er de to foreningenes overlappende interesseområder innenfor automatisering. Hensikten er å kunne gi et bedre tilbud til våre medlemmer innen automatiseringsfaget, samt å oppnå en større tyngde i den offentlige debatten. Samarbeidet representerer ingen konflikt med foreningenes strategier og vedtekter. Organiseringen og administrasjonen av foreningene vil være uendret.

6 aktiviteter er besluttet å samarbeide om i 2017:
– Ny energivirkelighet i Industrien (NFA)
– Havbruk (Ifea)
– Forum for aut.prod. (NFA)
– Arctic Operations (Ifea)
– Subsea (NFA)
– Smarte Bygg (Ifea)

 

Valg av styre

Det var også valg av nytt styre under årsmøtet. En rekke av styrets medlemmer var på valg i år, mens andre tar gjenvalg. Anders Bjørsvik (Statoil) og Lars Imsland (NTNU) går ut av styret. Tommy Gravdahl (NTNU), Snorre Larsen (Statoil) ble valgt inn i styret. Heidi Fuglum (GEA Norway AS) fortsetter som styreleder. Snorre Jablonski overlater vervet som studentrepresentant til Øystein Volden (NTNU)

 

NFA Prisen 2016

NFA-prisen 2016 gikk til Dynatec AS.

Juryens begrunnelse: I sitt mekaniske verksted, Dynatec SMV, produseres egne maskiner. Samtidig er verkstedet ledende i verden på avansert maskinering i små skala. De leverer maskinerte deler over hele verden til og med Kina. Dynatec satser også innen fornybar energi og har utviklet en helt ny måte å utvinne superrent silisium som brukes i solcellepaneler.

Dynatec har et mål om å skape et kreativt miljø for forskere og ingeniører lokalt med fokus på automasjon. Bedriften har vist seg å ta samfunnsansvar og engasjert seg på flere plan i samarbeid med de lokale videregående skolene i Askim og Mysen.

Ett av engasjementene er Dynatec-prosjektet i fysikk med elever fra Askim og Mysen. For fjerde år på rad får fysikkelevene bryne seg på utregninger, forsøk, presentasjon og innsalg av virkelige leveranser til matindustrien. Elevene jobber parallelt med leveranse fra Dynatec. Slik får de mulighet til å se anlegget fysisk eller på film. Tanken er at realfagselever innen fysikk skal få øynene opp for ingeniør og automasjonsrelatert høyere utdanning, og samtidig se at det er mulig med spennende jobber i lokalmiljøet.

Også innen TIP (Teknisk og Industriell Produksjon) på videregående skolene er det samarbeid mellom skole og Dynatec. Der har det mekaniske verkstedet til Dynatec, Dynatec SMV utviklet en liten produksjonslinje som nå er felles pensum for Østfold og Akershus elever innen TIP. Her lærer elevene beregning, produksjon av deler, montering og programmering av en automatisert produksjonslinje.

På høgskolenivå har Dynatec gjerne ett til to bachelor-/masteroppgaver i året de samarbeider med studenter på, blant annet samarbeider de med Høgskolen i Østfold i avdelingene IR og IT på bachelor oppgaver.

Dynatec har i tillegg til samarbeid med skole også lærlinger. 10% av arbeidsstokken er lærlinger innen alt fra automatikere til forskjellige yrker innen mekanisk produksjon

Prisen består av en krystallplakett og en pengepremie på kr. 25.000,-.

 

Beste bacheloroppgave 2016

Albert Havnegjerde, Vegard Kamsvåg og Sveinung Liavaag fra NTNU har vunnet prisen for beste bachelor 2016, med oppgaven: «Automatiseringsteknikk USV – Unmanned Surface Vessels»

Juryen skriver: «Et meget relevant tema (lavkost DP). Det er en svært omfattende og tverrfaglig oppgave med mange problemstillinger. Oppgaven er velskrevet og som på en grundig og strukturert måte presenterer det teoretiske grunnlaget og utredninger, men som også drøfter både teori og anvendelse på en lettlest måte. Kandidatene har vist og testet en løsning som virker. Oppgaven er meget omfattende, og vurderes som et meget godt arbeid for å være en B.Sc.»

Prisen består av kr. 10.000,- og et diplom.

Beste bachelor 2016 ble overrakt av juryleder Rune Volden fra Ulstein Power & Control AS. Prisen gikk til Sveinung Liavaag (midten) og Albert Havnegjerde (t.h). Vegard Kamsvåg var ikke til stede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste masteroppgave 2015

Martin Øvsthus Christensen og Egil Gundersen ved NTNU har vunnet prisen for beste master 2016, med oppgaven: «Development and Implementation of the Control System for an Autonomous Choke Valve for Downhole Flow and Pressure Control»

Juryen siver: «Kandidatene  tar opp et relevant tema  og leverer en særdeles god oppgave. Oppgaven er detaljert, med et imponerende nivå på drøftinger og beskrivelser. Oppgaven er tverrfaglig og tar for seg en konkret industriell utfordring.»

Prisen består av kr 10.000,- og et diplom.

Beste masteroppgave 2016 gikk til Egil Gundersen (midten) og Martin Øvsthus Christensen (t.h)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter