Næringsministeren til Smart Produksjon Norge

Næringsminister Monica Mæland står for åpningen av årets Smart Produksjon Norge. Vi gleder oss til å høre ministerens innledningsforedrag 5. desember kl 10:00.

Automatiserte løsninger, ny teknologi og kompetent arbeidskraft er våre viktigste fortrinn i smart produksjon, noe som kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked.
På denne konferansen får du blant annet høre at «endringsvilje gir uante muligheter for ansatte og selskaper i nye forretningsområder» (Roxel AS) og du får dessuten vite «hvordan lykkes med automatisering – erfaringer fra Norges Smarteste Industribedrift 2017» (Brunvoll).

Få også med deg innlegget om Norsk Katapult. Norwegian Manufacturing Technology Center (NMTC) i Raufoss skal være et nasjonalt senter for læring og innovasjon på tvers av bransjer, med fokus på avansert produksjon. Senteret skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere og mer nyskapende. Bedrifter skal oppleve høyere produktivitet, raskere innovasjonstakt og redusert risiko på veien fra idé til marked. Bak satsingen står SINTEF Raufoss Manufacturing AS, som har med seg en rekke samarbeidspartnere fra hele landet.

Konferansen vil bestå av følgende hovedtemaer:

  • Smart produksjon: ny teknologi – nye metoder, brukererfaringer ved industriell digitalisering
  • Omstilling: Kompetanseutvikling og nye forretningsmodeller
  • Samhandling i digital produktutvikling og produksjon
  • Skytjenester og økt verdiskaping ved analyse av data
  • Trender og utvikling

Det vil bli bedriftsbesøk til to bedrifter: Laerdal Medical AS og Robotic Drilling Systems AS.

Her finner du mer informasjon, program og påmeldingslink

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter