Stor interesse for BACnet

Smarte byer og bygg skal gi effektiv energibruk, bedre komfort og funksjonalitet og bedre sikkerhet, til lavere pris og redusert behov for arbeidskraft. 

Av: Jan Harsem

Alt vel så langt, men styring av tekniske funksjoner og installasjoner krever kunnskap. Avansert teknologi er tilgjengelig, men en av de store utfordringene for å ta mulighetene i bruk er kunnskap. Rådgivere og leverandører må holde seg faglig oppdatert, og brukerne i markedet må forstå hva de kan oppnå ved å ta moderne styringsteknologi i bruk.

Åpen løsning
– Det er mange forkortelser og faguttrykk i vår bransje. Når brukerne vi snakker med f.eks er rektorer på skolene i en kommune, er det ikke sikkert de vet hva vi mener når vi snakker om et SD-anlegg og protokoller, sa en av deltagerne på et kurs nylig i regi Norsk Forening for Automatisering, NFA.
Det aktuelle kurset på Gardermoen i februar hadde BACnet som tema. Forkortelsen står for Building automation and control system.
– BACnet er en åpen løsning for integrasjon av tekniske komponenter fra feltutstyr som CO2-målere, temperatursensorer, varme, lys og ventilasjon, til undersentraler som f.eks våre egne BACnet sertifiserte PC-kontrollere og Sentral driftskontroll systemer (SD-anlegg), forteller daglig leder Einar Bråthen i Beckhoff Automation AS som var sponsor for kurset.

Standardisert språk
Utviklingen av BACnet startet i USA for mer enn 30 år siden. I dag er BACnet nasjonal standard i USA, europeisk standard og nasjonal standard i mer enn 30 land, og det er utviklet en internasjonal ISO standard (ISO 16484-5 og 6). BACnet har etablert seg som en ledende standard innen byggautomasjon, mye på grunn av at dette er en åpen protokoll.
– Utviklingen går mot mer bruk av åpne standardprotokoller. Store systemleverandører som har sine egne proprietære protokoller har også begynt å tilby løsninger basert på BACnet, sier en av kursdeltagerne, Tom Kenneth Ravnås, som er faglig leder i Ekrheim Elconsult AS i Stavanger.

Bildet: Fra venstre: Terje Gilje-Sørnes, Energimesteren AS, Einar Bråhen, Beckhoff Automation AS, Frank Schubert fra Beckhoff Automation Gmbh og BACnet Interest Group Europe, Tom Kenneth Ravnås i Ekrheim Elconsult AS og Barbro Berg Bakken fra Norsk Forening for Automatisering. Foto: Jan Harsem.

– Innen bygg leveres ofte tekniske anlegg med intern, ferdig installert automatikk. Jobben vår som rådgivere og ITB-koordinatorer er å stille krav til at de forskjellige systemene kan integreres sammen på toppsystemnivået. Fremtidens byggautomasjon krever et standardisert språk, der produkter fra ulike leverandører kan knyttes sømløst sammen sier Ravnås.

Rikholdig objektmodell
Frank Schubert er en engasjert talsperson for BACnet. Han har vært med på å utvikle standarden siden 1996, og har erfaring fra store BACnet installasjoner i Europa. Til daglig har han ansvar for markedsføring og opplæring i Beckhoff Automation Gmbh i Ruhrområdet. Schubert er også rådgivende styremedlem i BACnet Interest Group Europe. Det var i egenskap av sistnevnte han hadde ansvar for undervisningen på Gardermoen.

Frank Schubert nøler ikke når han skal beskrive fordelene ved BACnet:
– BACnet tilbyr en rikholdig objektmodell for tydelig beskrivelse dataene som skal utveksles. Det er ikke bare nåverdien som presenteres, selv om det selvsagt er den viktigste informasjonen. BACnet åpner for å beskrive tekster, tekniske enheter, alarmgrenser, driftstimer, minimum-on eller off tider, og mye mer.
– Objektetmodellen i BACnet sikrer høy grad av interoperabilitet mellom forskjellige objektene, noe som særlig er en fordel i prosjekter med flere leverandører. BACnet er ikke bare spesifisert for HVAC (varme, ventilasjon og kjøling). Brann- og innbruddsalarm, adgangskontroll, heiser og rulletrapper kan også tilknyttes via BACnet.

Stolte referanseprosjekter
Frank Schubert forteller at antall leverandører som tilbyr BACnet produkter er økende, og BACnet har utviklet seg til en verdensomspennende, global standard.  I Europa ble BACnet introdusert på slutten av 90-tallet ved hjelp av BACnet / IP, hovedsakelig for å koble toppnivå automasjonsstasjoner.
Noen stolte referanseprosjekter for BACnet i Europa er Riksdagsbygningen i Berlin og Tower 185 i Frankfurt. Installasjonen i Riksdagsbygningen er snart 20 år gammel, og fungerer fortsatt som den skal.
– I dag er også mange enheter på feltnivå tilgjengelig, som frekvensomformere, pumper og ventiler/aktuatorer. BACnet brukes i dag til å koble disse enhetene til PLS styringer, og erstatter i mange tilfeller andre feltnivåprotokoller, sier Frank Schubert.
En utfordring ved byggautomasjon er datasikkerhet. Schubert erkjenner at det ikke har vært nok fokus på å skjerme systemene mot virusangrep, hacking og ulovlig inntrengning. Det finnes eksempler hvor utenforstående har tatt over kontrollen av tekniske funksjoner i bygg.

I sikre omgivelser
– BACnet har inkludert sikkerhet, men problemet er at ingen har benyttet dette så langt. Andre protokoller, som Modbus / TCP støtter ikke engang sikkerhet. Foreløpig anbefaler vi at både BACnet og andre protokoller bare benyttes i sikre omgivelser, uten tilkobling til internett.
Frank Schubert har likevel tro på tilnærming mellom BACnet og standard IT-teknologi, og fremhever det nye konseptet BACnet/IT som kombineres med webbasert kommunikasjon. Dette testes ut våren 2017. Han minner om at sikkerhet ved oppkobling til Internett ikke bare er en utfordring for bygningsautomasjon, men har stor tro på at utviklingen av BACnet / IT vil gjøre BACnet både sikrere og mer IT-vennlig.
Schubert understreker at BACnet ikke spesifiserer den enkelte applikasjonen. Hver enkelt funksjon som inngår må spesifiseres med sin egen funksjonalitet.

Rydder opp
– BACnet er ingen snarvei som erstatter planleggingsarbeidet. Jeg beskriver det heller slik at BACnet er vinduet som gjør det mulig for deg se dataene, presiserer Frank Schubert.

Sandnes kommunes eiendomsselskap forvalter 350 000 kvadratmeter eiendomsmasse. Med skoler og administrasjonsbygg, barnehager, institusjoner og biobrenselanlegg er det mange og varierte funksjoner som skal styres.
– Tidligere har leverandørene satt opp egne systemer. Prosjektet vi nå gjennomfører rydder opp i de forskjellige leverandørenes tolkninger av BACnet. Vi strukturerer og strømlinjeformer styringen av hele eiendomsmassen. Et tverrfaglig merkesystem er på plass. Alt ligger på lukket nett, uten kontakt med internett, forteller energirådgiver Thorleif Nyman, som selv har mange års erfaring med eiendomsforvaltning og byggautomasjon.

Begynnende revolusjon
Sandnes Eiendomsselskap forventer betydelig effektiviseringsgevinst. Feilsøking som før kunne ta dager, vil nå kunne utføres raskt og effektivt. Thorleif Nyman forteller at erfaringene blir formidlet gjennom storbynettverket i Norsk Kommunalteknisk Forening.
Terje Gilje-Sørnes er eier og daglig leder i Energimesteren AS. Som systemintegratør er han den som setter sammen styringen av de forskjellige funksjonene i et sentralt toppsystem. Med snart 30 års erfaring kjenner Gilje-Sørnes markedet godt og ser aktuelle trender.
– Kundene vil ha BACnet. De siste 2-3 årene har vært en begynnende revolusjon, hvor særlig kundene i offentlig sektor blir klar over fordelene med en åpen løsning fremfor proprietære systemer. BACnet setter kunden i førersetet, sier Gilje-Sørnes.

Nye kurs til høsten
Slike utsagn er som musikk i ørene til Einar Bråthen. Oppslutningen motiverer til å formidle kunnskap og engasjement for BACnet. Han peker på flere målgrupper: Rådgivende Ingeniører, eiendomsdriftere og systemintegratører, elektroinstallatører, høyskoler og universiteter og leverandører av automasjon og BACnet installasjoner, som hans egen bedrift Beckhoff.
– Tidligere konkurrerte flere standarder, men BACnet har tatt mye av markedet. Utfordringen er å sikre et høyt faglig nivå i bransjen. Derfor støtter vi i Beckhoff kurs og kompetansetiltak både økonomisk og med synliggjøring. På Gardermoen regnet vi med 30 deltagere. Det kom 50, og nå blir det nye kurs til høsten, sier Bråthen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter