Om NFA

NFA er en politisk uavhengig ideell medlemsforening med fokus på automatisering. Foreningen består av mer enn 200 bedrifter og undervisnings-/ forskningsinstitusjoner. Flere av de store aktørene innen medisinsk teknologi, robotteknologi, olje og gass, fartøys- og undervannsteknologi samt annen landbasert industri er medlemmer av NFA.

Felles for våre medlemmer er at de utvikler, bruker eller leverer avanserte tekniske automatiseringsløsninger.

NFA jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for norsk industri. Vi er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen teknologi og realfag.

Sammen med fagmiljøet skal vi øke bevisstheten, forståelsen og interessen rundt faget blant politikere, studenter og folk flest. Foreningen skal synliggjøre automatiseringsfagets betydning til samfunnets beste.

NFA ble stiftet i 1958, og er landets eldste automatiseringsforening.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter