Arthur Aune

Arthur B. Aune ble i 1955 uteksaminert som elektroingeniør ved Trondheim teknisk skole. I 1960 ble han uteksaminert som sivilingeniør i Reguleringsteknikk ved Technische Hochschule Darmstadt. Samme år ble han ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for Reguleringsteknikk, NTH. I 1965 ble han tildelt graden dr. ing. ved samme institutt. I perioden 1965-1972 jobbet han som automatiseringssjef ved sementfabrikken NORCEM Brevik, spesielt med datamaskinstyring av sementovner. Høsten 1972 ble han ansatt som forsker ved SINTEF Reguleringsteknikk. Arbeidsoppgavene var knyttet til utvikling og bruk av prosessdatamaskiner, samspill menneske-teknologi-organisasjon, visualisering knyttet til arbeidsoppgaver, teknologi og opplæring. Flere av oppgavene var knyttet til samarbeidsprosjekter med Statoils Forskningssenter.

Aune deltok også i to internasjonale forskningsprosjekter for ESA (European Space Agency). I perioden 1980-1985 var han prosjektleder for NTNF-programmet ”AIP – Automatisering i prosessindustrien” i samarbeid med fem store norske industribedrifter.

Aune har i mange år vært særlig opptatt av samspillet menneske-maskin i prosessindustrien. Det har ført ham til deltakelse i internasjonale fora, blant annet tre år som medlem av IFACs komite for ”Social Impact of Automation”, og mange år som medlem og leder av ”Man-machine Committee” i EWICS (The European Workshop on Industrial Computer Systems), en aktivitet som har sin opprinnelse ved University of Purdue, USA. I perioden 1985-2001 hadde Aune også et engasjement ved Institutt for teknisk kybernetikk NTNU som professor II i ”Menneske-maskin kommunikasjon”, med undervisning, rettleding av hovedoppgaver og dr.ing.-arbeider.

Som mangeårig medlem av styret i NFA har han vært opptatt av NFAs ve og vel. Aune ble valgt som generalsekretær for NTNF/NFAs konferanse «ASSOPO 80» (automatisering innen shipping og offshore) som med stor deltakelse ble holdt i Trondheim. Det økonomiske resultat på ca. 200.000 gav nytt liv til en forening med skrantende økonomi. I 1990-årene ble SINTEF Teknisk kybernetikk overtalt til å være sekretariat for NFA. Aune og en sekretær hadde på deltid den vanskelige oppgave å «drive» alle NFAs aktiviteter i en rekke år. Han mottok NFAs ærespris i 2003.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter