Dag Sjong

Dag Sjong har de siste årene jobbet med visualisering, MTO og menneskelige aspekter som overingeniør i Statoils forskningssenter, avdeling HAF (Helhetlige arbeidsformer), hvor han også har ledet Sta­toil Learning Lab. Han har blant annet vært formann i Nordisk Brukerforening for Treningsimulatorer (NTS). Sjong har holdt foredrag nasjonalt og internasjonalt om trådløs instrumentering. Etter 25 års ansettelse i Statoil slutter han i Statoil for å gå over i egen virksomhet.

Han titulerer seg som systemteolog og rådgiver. Sjong var med i NFAs styre i perioden 1991 til 1996, de siste fire  årene som viseformann. Han er utdannet som elektroingeniør ved GTI i 1972, men liker best å kalle seg ”en autodidakt praktiker”.  Har utpregede kreative evner, og mottok i 1987 Ifeas pris for kreativitet. Sjong har blant annet utført banebry­tende arbeid innen praktiske  anvendelser av fiberoptikk. Han har bidratt til starten av mange av NFAs aktiviteter, men hans hovedbidrag til det norske automatise­ringsmiljøet har vært å bygge bro mellom den teoretiske kybernetikken og dens praktiske anvendelse. I dag arbeider Dag Sjong med regulering av menneskelige arbeidsprosesser innenfor det virtuelle kunnskapsrom, og har også etablert en ny undervisningsretning innen Teknisk Visualisering på Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Dag Sjong ble tildelt NFAs ærespris i 1997.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter