Haakon Sandvold (1921-2010)

•NTH, elektrolinjen
•Sentral i utbygging av norsk aluminiumsindustri i etterkrigstiden
•Forskning og undervisning ved servolaboratoriet ved MIT
•Leder for oppbyggingen av CMIs virksomhet innen prosessregulering, prosessdynamikk og industriell måleteknikk
•Norsk Hydro, ansvar for automatiseringsanlegg i nye prosessanlegg (introduksjon av datastyrte prosesser)
•Direktør, Årdal og Sunndal Verk, Norges viktigste aluminiumsprodusent
•Sentral på 50-tallet ifm utvikling av nasjonal forskningsstrategi
•Talsmann for nærere kontakt mellom forskning og industri
•Initiativtaker til og første formann i NTNFs Servotekniske Utvalg i 1958
•Formann i AUDA-komiteen (for automatisering og databehandling)
•Generaldirektør ÅSV, medlem av Norsk Hydros styre +++
•Fra 1980-tallet engasjert i internasjonal virksomhet
•Tildelt Den Tyske Forbundsrepublikks pris ”Grosses Verdienstkreus” og i 1987 Ridder av St. Olavs orden, 1ste klasse
•Utnevnt til æresmedlem i NFA 10. oktober 2008

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter