Ibb Høivold

Ibb Høivold ble utdannet på Elektrolinjen ved NTH i 1948. Han ble ansatt som forsker, senere nestleder ved CMI inntil han i 1962 begynte på Norsk Hydro, Hærøya. Han mottok NFAs ærespris i jubileumsåret 1998.

Høivold gjennomførte det første norske automatiseringsprosjektet på skip i perioden 1963 til 1965. Ble daglig leder av Norcontrol da dette firma ble etablert 1. april 1965 i Horten. Han deltok i gjennomføringen av Taimyr-prosjektet hvor en datamaskin for første gang ble tatt i bruk i et handelsfartøy. Senere ble Høivold daglig leder for Noratom-Norcontrol A/S inntil selskapet i 1978 gikk inn i Kongsberg Våpenfabrikk.   

Ibb Høivold regnes blant pionerene innen skipsautomatisering, og har bidratt vesentlig til at Norge har en ledende posisjon innen dette feltet.   Høivold var også med å stifte NFA i 1958, og satt i foreningens styre helt frem til 1974. Hans innsats både samfunnsmessig og for foreningen er høyt verdsatt.

Ibb Høivold døde i 2002.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter