Jan A. Andersen (1927-2007)

Jan A. Andersen ble utdannet ved NTH i 1953. I 1965 disputerte han over sin avhandling: dynamisk kontroll og matematisk modellering av eksoterme kjemiske reaktorer.  

Jan A. Andersen var ansatt i Christian Michelsen Institutt (CMI) avdeling for naturvitenskap og teknologi fra 1948 til 1979. I 1963 ble Andersen direktør ved CMI. Jan A. Andersen har også vært administrerende direktør i Munck-gruppen og i Nutec (Norsk Undervanns Teknologisk Center). Hans siste arbeidsplass var hos Statoil, hvor han var spesialrådgiver og arbeidet med selskapets kompetanseprofil, forskning og utvikling, spesielt med oppbygging av undervannsteknologi og strategiske planer for feltutvikling.  

Andersen var en foregangsmann i norsk forskning gjennom en hel mannsalder. Han var kjent for sin evne til å vurdere samfunnsutviklingen framover i tid, både nasjonalt og internasjonalt. Jan A. Andersen mottok NFAs ærespris i 1999.

Jan A. Andersen døde i 2007.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter