Jens Glad Balchen (1926-2009)

Jens Glad Balchen ble i 1992 naturlig nok foreningens første æresmedlem. Ingen annen person i Norge har til de grader arbeidet i frontlinjen for å skape samfunnsnyttige anvendelser av automatiseringsteknikken og den kybernetiske teorien. For sin innsats har han mottatt flere æresbevisninger:

•IEEE Centennial Medal Award 1984.
•Fellow IEEE 1995.
•Docteur Honoris Causa 1987, Universite de Liege, Belgia.
•NTNFs ærespris i 1991.
•Kommandør av den Kongelige norske St. Olavs orden, 1996.  

Professor Balchens aktiviteter, publikasjoner og foredrag i nasjonale og internasjonale fora er mangfoldige. Hans studenter husker ham best som en stor inspirator og ideskaper. Balchen var også med i den første internasjonale automatiseringskonferansen i Heidelberg i 1956, hvor han underskrev intensjonspapirene som førte til dannel¬sen av IFAC, moderorganisasjonen til NFA.  

Da NFA ble dannet to år senere, satt Balchen både i interimsstyret og senere som valgt styremedlem frem til 1967. Han ble utnevnt til æresmedlem i NFA i 1992.

Jens Glad Balchen døde i 2009  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter