Lars Annfinn Ekornsæter

Lars Annfinn Ekornsæter ble ansatt som administrerende direktør i NFA i 2001. På det tidspunktet hadde foreningen 22 bedriftsmedlemmer, og aktiviteten var laber, med få og små arrangementer, som ofte kunne bli avlyst. Styret tok grep og bestemte at NFA skulle få en mer effektiv og profesjonell organisasjon med eget sekretariat og ny daglig leder.

Da Ekornsæter gikk av med pensjon ved årsskiftet 2015/2016, hadde NFA 219 bedriftsmedlemmer, i tillegg til 15 undervisnings-/forskningsinstitusjoner. Økningen i antall og bredde i arrangerte konferanser, kurs og andre aktiviteter har vært svær stor, og gitt glede, utvikling og økt synlighet for automatiseringsmiljøet i Norge. For å hedre denne innsatsen og engasjementet for NFA og automatiseringsfaget, utnevnes Lars Annfinn Ekornsæter til æresmedlem i NFA.

Ekornsæter er utdannet elektronikkingeniør med tilleggsutdannelse i industriell elektronikk fra Høgskolen i Agder i 1975. Så har han studert produksjonsteknikk ved Høgskolen i Stavanger og undervannsproduksjonsteknologi ved NTH. I tillegg har han graden Master of Management fra BI.

Ekornsæter begynte sin karriere i Braathens Safe i 1979 i en industri divisjon som rettet seg mot oljerelatert virksomhet. Han arbeidet så i et fransk og et norsk undervannsentreprenørselskap. Han har også vært med på utvikling og bygging av undervannsfarkoster (ROV) hos IKU i Trondheim og Myhrens Verksted i Oslo. Ekornsæter har vært avdelingssjef i Aker Comex Subsea og teknisk sjef i Nutec hvor han arbeidet med undervannsteknologi og undervannsoperasjoner. Han har vært med på to feltutbyggingsprosjekter for henholdsvis Elf og Norsk Hydro. Ekornsæter har lang fartstid fra undervannsbransjen og har ledet flere store offshore operasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han er æresmedlem i FFU (Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi) som han var med og stiftet i 1987. Da Ekornsæter ble ansatt i NFA kom han fra stillingen som divisjonsdirektør i Aker MH.

Ekornsæter har også hatt en rekke styreverv og vært styreleder i flere bedrifter.

Lars Annfinn Ekornsæter mottok utmerkelsen under NFAs årsmøte 20. april 2016. Ekornsæter er det 17. æresmedlem i NFA.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter