Magne Fjeld

Etter NTH-utdannelse og et år ved FFI fikk professor Jens G. Balchen ham tilbake til NTH som vitenskapelig assistent ved instituttet i 1965. Tok Dr. techn-graden på emnet ”Optimalisering, regulering og stabilitet av kjemiske reaksjonssystemer”, fullført mens han var i SINTEF,  i 1972. Bidro med originale teoretiske bidrag som la grunnlaget for senere internasjonal forskning på flere områder innen kybernetikk og systemteori. Var i et par år professor og senere ’Head of Department” ved Universitetet i Nairobi, og ble senere ansatt hos Accuray Corp. i USA. Der var han opphavsmann og utvikler for det første konseptet i papirindustrien for optimaliserende og adaptiv tversprofilregulering av flatevekt/fuktighet av ark-prosesser, og for kalendrering. Dette har i fortsettelsen ført til en akkumulert systemsalgomsetning på minst 17 milliarder kroner (inntil 2002), ifølge dokumentasjon fra selskapet (nå ABB North America). Initierte også utviklingsarbeid og gjennomførte prosjekter i Norge innen hydrologisk modellering for prediktiv, dynamisk vannkrafthusholdning  sammen med nå administrerende direktør Sverre Aam i SINTEF.

Som forskningsleder i Statoil ledet han AIP-prosjektet ”Produksjon av myk polyetylen” (PEL) – et prosjekt med store forretningsmessige gevinster som ifølge administrerende direktør Henry Sperle (da Statoil, nå Borealis) ble det mest vellykkede utviklingsprosjektet han selv hadde vært med i.

Var prosjektdirektør i Elkem i 11 år og ledet IKT infrastruktur. Assisterende direktør i Statoil og medlem av divisjonsledelsen i Raffinering og Markedsføring, leder av Energimarkedsanalyse, deretter utviklingssjef i Norsk Hydro, Forskningssenteret Herøya. Han var professor II  ved Institutt for Teknisk Kybernetikk i 25 år.   I 15 år var han leder av Kontrollkomiteen i Oppgjørssentralen (NOS / nå VPS Clearing), og har forøvrig vært styreleder/-medlem i en rekke selskaper.

Fra 2001 har han drevet sitt eget konsulentselskap, og var inntil 2009 del av kjerneteamet for byggingen av silisiumwaferfabrikk på Årdalstangen. Fra 2001-2007 var han leder av Oslo Chapter/programkomiteen i Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og har vært medlem av direksjonen i Polyteknisk Forening siden 2005. Han er evaluator i det sjette/syvende rammeprogram (EU/Brüssel), i Eureka/Eurostars, og tilsvarende hos Norges forskningsråd (prosesser, IKT mm). Rådgiver for norske industribedrifter, og er teknisk direktør i Minipower AS. Se http://no.linkedin.com/in/magnefjeld   Fjeld har publisert 38 teknisk-vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med referee, og ved internasjonale symposier.

Magne Fjeld mottok NFAs ærespris i 1994.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter