Nils Albert Jenssen

Dr. ing. Nils Albert Jenssen (63) fra Kongsberg utnevnes til NFAs Ærespris. Utnevnelsen fant sted under årsmøtet til NFA på Gardermoen torsdag 25. april.

Nils Albert Jenssen vurderes som en bauta og legende i norsk maritim industri. Han har gjennom sitt virke i Kongsberg Gruppen vært helt avgjørende i forskning, utvikling og industrialisering av avanserte kybernetiske systemer for dynamisk posisjonering og marin automatisering for skip og offshore installasjoner. Gjennom sitt virke fra doktorgradsstudiet ved NTH har han gitt fundamentale bidrag til industriell suksess for Kongsberg Maritime. Denne teknologien fra Kongsberg Maritime har bidratt til suksessfull utvikling av norske olje- og gassvirksomhet til havs – med enorm nasjonal betydning.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vurderer Jenssens vitenskapelig bidrag som grunnleggende og banebrytende for utvikling av fagområdet marin kybernetikk. De teoretiske bidragene har bidratt til økt kompetanse og kunnskap for fartøystyring med anvendelser som dynamisk posisjonering, banestyringssystemer, autopiloter, bevegelsesdempning, thrust-allokering, sensorintegrasjon, mm. Denne kunnskapen er bakt inn i MSc og PhD-utdanning ved NTNU til glede for nasjonal og internasjonal maritim industri.

Kort oppsummert biograf for Jenssen er: • Uteksaminert sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH i 1974. • Jobbet i SINTEF avdeling for reguleringsteknikk fra 1975, samme år som Kongsberg sitt DP-prosjekt ble startet opp. • Jobbet tett sammen med Jens Glad Balchen og Steinar Sælid ved NTH/SINTEF for å utvikle grunnkonseptene og algoritmene til Kongsberg sitt DP-system. • Tok Norges første doktorgrad på dynamisk posisjonering i 1981, avhandlingen fra desember 1980 med prof. Jens Glad Balchen som hovedfaglærer. • Begynte å jobbe for Kongsberg Gruppen i 1982. • Har jobbet i mange ulike stillinger opp gjennom årene, som utviklingsingeniør, teknologisjef, produktsjef og sjef for forretningsutvikling.

Nils Albert Jenssen sin styrke er at han forstår alle de tre viktigste områdene teknologi, marked og forretninger. Dette gjør at Jenssen fortsatt er drivende i å sette sitt preg på utvikling av NTNU sin undervisning og forskning og utvikling av maritim industri.

Jenssen er ansatt i Kongsberg Maritime AS, hvor han jobber med forretningsutvikling.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter