Sigurd Skogestad

Professor ved NTNU, Sigurd Skogestad, er utnevnt til æresmedlem i NFA.

Sigurd Skogestad er født i 1955 i Flekkefjord. Han er utdannet M Sc. i Chemical Engineering fra NTNU i 1978 og fikk Ph.D. i Chemical Engineering fra California Institute of Technology (Caltech) i 1987. Etter militærtjeneste på FFI i 1979 arbeidet han på Norsk Hydros forskningssenter i Porsgrunn i 1980-1983, siste år som gruppeleder for prosessmodellering og -simulering. I årene 1983-1987 var han forskningsassistent og doktorgradsstudent ved Caltech. Fra 1987 har han vært professor i Chemical Engineering ved NTNU og har hatt et par perioder som Visiting Professor ved hhv University of California Berkeley og University of California Santa Barbara.

Skogestad framstår som en ledende skikkelse for automatiseringsfaget i Norge, innen Chemical Engineering og for mange innen beslektede fagfelt. Han har gitt ut 3 bøker og et stort antall papers og andre publikasjoner innen fagfeltet, spesielt også rettet mot automatisering og regulering. Han har vært ledende for en rekke initiativer innen fagfeltet som for eksempel PROST (Process Systems Engineering) som nå er en del av NTNU / SINTEF og nå SUBPRO, og flere andre initiativer retter mot prosessindustrien (herunder olje og gass). Han er utnevnt til IFAC Fellow, Fellow of AIChE og er member of «Process Automation Hall of Fame».

Sigurd Skogestad er det 16. æresmedlem i NFA.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter