Sverre Gotaas

Sverre Gotaas er utdannet sivilingeniør fra NTH, teknisk kybernetikk, i 1982. Frem til 1986 arbeidet han ved SINTEF avd. reguleringsteknikk, der hovedoppgavene besto i å utvikle simulatorer mot forskjellige bransjer, og utvikling av prosessautomasjonssystemet AIM for Kongsberg Albatross. I 1986 flyttet han til Kongsberg og ble ansatt i Kongsberg Albatross som utviklingsingeniør for å videreutvikle AIM. De neste 20 årene arbeidet han innenfor det som i dag er kjent som Kongsberg Maritime AS, den sivile armen av Kongsberg Gruppen ASA. Arbeidsoppgavene dreide seg etter hvert mer mot ledelse, spesielt teknologiledelse, de siste årene som teknologidirektør i Kongsberg Maritime AS. Han gikk i 2006 over til Statkraft AS som innovasjonsdirektør. Sverre Gotaas ble valgt inn i NFAs styre i 1988, og var formann i perioden 1995-1996. I perioden 1990-1995 jobbet han tett sammen Tørris Digernes for å få løst NFAs økonomiske og administrative problemer. I perioden 2001-2004 satt han i NFA’s ekspertpanel. Han ble tildelt NFAs ærespris i 2002

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter