Tor Onshus

Tor Onshus er utdannet sivilingeniør fra Institutt for teknisk kybernetikk ved NTH i 1976. Etter tre år som forsker i SINTEF Reguleringsteknikk, og noen år som amanuensis ved instituttet, ble han i 1986 tildelt graden Dr. Ing. ved samme institutt. Fra 1987 har han vært ansatt som professor i Instrumenteringssystemer ved samme institutt.

Onshus har i tillegg til å være instituttstyrer også vært dekanus ved fakultetet for en kortere periode. Han har i alt vesentlig jobbet med sikkerhetssystemer og sikkerhetsfunksjoner, men var også prosjektleder hos SINTEF da første versjon av styresystemet AIM til det som nå heter Kongsberg Maritime ble utviklet. Han har jobbet med verifikasjon og vurdering av sikkerhetsfunksjoner på de fleste installasjoner tilknyttet oljevirksomheten i Norge, både til havs og til lands. Dette har vært løsninger på havbunn så vel som plattformløsninger, boring, heisespill, fakkellaster og HIPPS-funksjoner. Han har også deltatt i gransking av flere hendelser offshore og av signalanlegget i forbindelse med togulykken ved Åsta i 2000. Onshus har også vært aktiv i å gi innspill til Petroleumstilsynets regelverk, og har utført mange prosjekter i forbindelse med tilsynsaktivitet og oppfølging av forholdene innenfor næringen. Han har deltatt i utvikling av EN-standarder innenfor maskinsikkerhet, og vært leder for en komité innenfor Nordtest som fordelte midler til utvikling av testmetoder for sikkerhetskritiske systemer.

Onshus har også i flere rettssaker vært utnevnt som fagkyndig meddommer og deltatt som ekspertvitne.

Han er rådgiver for SINTEF, og jobber sammen med personell fra SINTEF i utallige forskings og utviklingsoppdrag for industrien.

Onshus har i sin undervisning ved NTNU utnyttet sin industrierfaring både ved å hente inn gjesteforelesere og for å kunne gi relevante prosjekt og hovedoppgaver. Han deltok i opprettelsen av PDS for å utvikle metodikk som passet når en skulle beregne ytelsen til programmerbare sikkerhetssystemer. Dette forumet har eksistert i over 20 år, og samler i dag eksperter fra industri, myndigheter og forskning to ganger i året for å utveksle erfaringer og diskutere løsninger relatert til sikkerhet.

Han var leder for den gruppen som utarbeidet retningslinjen OLF-070 for bruk av IEC61508/11 innenfor Offshore i Norge. I ettertid har han stått i spissen for kursing innenfor teknisk sikkerhet og bruk av denne retningslinjen. Fra 2004 er det avviklet over 20 kurs og frem til 2008 har over 500 personer deltatt i denne opplæringen som fortsatt pågår.

Onshus har deltatt i arbeidet til NFA fra han ble ferdigutdannet, og har blant annet vært representant i kurskomiteen for Offshore Instrumentering fra starten for mer enn 20 år siden og fram til i dag. Han har deltatt som foredragsholder og komitémedlem i utallige kurs og konferanser opp gjennom årene.

I 2002 fikk han IFEAs høyeste utmerkelse for sin innsats i komiteer og som foredragsholder. Fra 1998 til 2004 var han med i NFAs styre og fra 2001 til 2004 var han medlem av Ekspertpanelet i NFA. I 2005 ble han tildelt NFA’s ærespris.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter