Veslemøy Tyssø

Veslemøy Tyssø ble under årsmøtet utnevnt til æresmedlem i NFA. Hun er sivilingeniør fra NTNU, teknisk kybernetikk og er i dag høgskolelektor ved HiO. Tyssø har vært mangeårig styremedlem i NFA og har bidratt til utvikling og gjennomføring av flere NFA-kurs. Tyssø er NFAs 13. æresmedlem.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter