Æresmedlemmer

NFAs ærespris tildeles personer som har gjort en fremragende praktisk og/eller teoretisk innsats på ett eller flere av følgende områder:

• For automatiseringsmiljøet i Norge og NFA

• For samfunnsnyttig utvikling og anvendelse av automatiseringsfaget, og/eller bidrag til den kybernetiske teorien, i Norge og internasjonalt

• For holdningsskapende arbeid og kunnskapsformidling som har bidratt til anerkjennelse og publisitet for automatisering og industriell IT i Norge.

Alle medlemmer i NFA kan foreslå kandidater til Æresprisen. Dette gjøres skriftlig til NFA’s administrasjon.

Steinar Sælid

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 1993.

Magne Fjeld

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 1994.

Tørris Digernes

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 1996.

Dag Sjong

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 1997.

Sverre Gotaas

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2002.

Tor Onshus

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2005.

Ann Christin Andersen

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2008.

Veslemøy Tyssø

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2011.

Nils Albert Jenssen

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2013.

Ole Molaug

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2014

Sigurd Skogestad

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2015

Lars Annfinn Ekornsæter

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2016

Arthur Aune (1930-2017)

Utnevnt til æresmedlem i NFA i 2003.

Haakon Sandvold (1921-2010)

Haakon Sandvold ble utnevnt til æresmedlem på NFAs 50 års dag, 10. oktober 2008. Han deltok på middagen på Plaza Hotell og takketalen var både inspirerende og visjonær.

Jens Glad Balchen (1926-2009)

Jens Glad Balchen var professor emeritus ved NTNU og mange har hatt gleden av å høre hans forelesninger. Han ble beskrevet som en inspirasjon. Han ble utnevnt til æresmedlem i NFA i 1992.

Jan A. Andersen (1927-2007)

Jan A. Andersen ble utdannet ved NTH i 1953. I 1965 disputerte han over sin avhandling: dynamisk kontroll og matematisk modellering av eksoterme kjemiske reaktorer. Han var en foregangsmann i norsk forskning gjennom en hel mannsalder. Jan A. Andersen mottok NFAs ærespris i 1999.

Ibb Høivold

Ibb Høivold ble utdannet på Elektrolinjen ved NTH i 1948. Han ble ansatt som forsker, senere nestleder ved CMI inntil han i 1962 begynte på Norsk Hydro, Hærøya. Han mottok NFAs ærespris i jubileumsåret 1998.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter