NFAs ekspertpanel

NFAs ekspertpanel består av personer med lang erfaring og stort nettverk innen automatisering, og industri og forskning generelt.

Ved hjelp av ekspertene vil NFA kvalitetssikre og styrke sitt faglige tilbud (kurs, seminarer, strategier etc.), ha et nettverk å trekke på i kontakt med media og myndigheter, samt å gi NFA et ansikt som fagforum for medlemmene. Ekspertene er også viktige medspillere for å kommunisere trender og utvikling til fagpresse og delta i strategiske teknologiprosjekter i NFAs regi.

Ekspertene velges for en periode på 3 år.
Her er NFAs ekspertpanel for 2014-2017:

 

Medisinsk teknologi

Espen Remme er seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Robotteknologi

Geir Hovland er professor i kontrollsystemer og robotteknologi ved Universitetet i Agder

Prosesskontroll

Sigurd Skogestad er professor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU

Olje & Gass – Subsea

Trond Bertmand er fagleder undervanns kontrollsystem i Statoil

Industriell IT

Helge Eduard Mordt er seniorkonsulent hos Prediktor AS.

Avanserte Fartøyer

Rune Volden er R&D Manager hos Ulstein Power & Control AS

Instrumentering

Kjetil Fjalestad er overingeniør ved Statoil Forskningssenter i avdeling for brønnoptimalisering,

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter