NFA Prisen

NFA Prisens statutter:  

1. Norsk Forening for Automatisering ønsker å hedre den person, bedrift eller institusjon som bidrar til å realisere NFAs visjon ved å fremme utbredelsen av og rekrutteringen til automatisering, og ved å synliggjøre fagets betydning for samfunn og individ.

2. NFAs ekspertpanel velger ut den/de kandidat(er) som skal motta prisen.  Ekspertpanelet skal prioritere idealisme, nyskapende ideer og praktisk arbeide som har allmenn nytteverdi eksemplifisert ved:
a. Undervisning og arbeid innen skoleverket – fra barneskole til videregående.
b. Samarbeid mellom skole, universitet og næringsliv.
c. Prosjekter og løsninger som nyttiggjør seg av teknologi i kombinasjon med flerfaglige disipliner.
d. Aktiviteter hvis formål eller resultat er bedre miljø, ressursfordeling eller livskvalitet.

3. Forslag til kandidater meldes inn til NFA via e-post nfa@nfaplassen.no.

4. Adgangen til å sende forslag om kandidater er åpen for alle.

5. NFA har rett til å publisere innsendte bidrag i samarbeid med eventuelle rettighetshavere.

6. Prisen består av en plakett og en pengepremie.

7. Prisens størrelse fastsettes i forbindelse med budsjett behandlingen.  Det kan utdeles flere priser hvert år.

8. Prisen utdeles på NFA’s årsmøte eller på annet NFA arrangement.

9. Dersom det ikke foreligger forslag om en kvalifisert kandidat, blir prisen ikke utdelt.

10. Endring av statuttene kan vedtas av Styret i NFA.

NFA prisen NY2

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter