Visjon og strategi

Misjon:
Å øke anvendelsen av automatisering for et bedre samfunn og å være den viktigste nettverksarenaen til automatiseringsfaget

Visjon:
NFA er anerkjent som den viktigste arenaen for nettverks- og kompetansebygging innen automatisering og digitalisering, og er en synlig og naturlig deltager i samfunnsdebatten.

Målgrupper og fokus:

  • Politikere og myndigheter
  • Utdanning og forskning
  • Folk flest – Med fokus på ungdom som står i valgsituasjon for videre utdanning.
  • Næringsorganisasjoner

Styrke automatiseringsfaget

  • Sikre at automatisering består som eget fagområde.
  • Bidra til at automatisering er et attraktivt fag for å sikre god rekruttering.
  • Sikre gode rammebetingelser for undervisning og forskning

Kurs og konferanser

  • Bidra til kompetanseheving og nettverksbygging ved å arrangere kurs og konferanser
  • Være den naturlige møteplassen for automatisering.

Verdier
Følgende verdier er sentrale i og kjennetegner NFAs organisasjon og aktiviteter.

– Framsynt
– Inspirerende
– Inkluderende

 

Slagord:
NFA – AUTOMATISERING TIL SAMFUNNETS BESTE

Sist endret: 17. februar 2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter