Utdanningsmuligheter

Hva er generell studiekompetanse?

For opptak til grunnutdanninger på høgskoler og universitet, kreves generell studiekompetanse.
Det finnes ulike måter å få generell studiekompetanse på:

  • Fullført og bestått treårig videregående utdanning
  • Fagopplæring med fag- /svennebrev
  • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen

Hva er realkompetanse?

Søkere som ikke fyller kravene til generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret har mulighet til å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du blir da vurdert etter hva du har av dokumentert erfaring fra lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring eller lignende. Det enkelte lærested vurderer om du er kvalifisert, i forhold til det konkrete studium du har søkt på.

Du kan lese mer om opptak til høyere utdanning i Norge på nettsidene til Samordna opptak

Utdanninsgløp innen teknologifag

Det finnes flere veivalg mot en karriere innen teknologifag. Her har vi valgt å fokusere på de to vanligste utdanningsløpene:

1: Yrkesrettet utdanning (den såkalte Y-veien)
Her starter man på videregående skole yrkesfag, kombinert med læretid/lærling ved en bedrift. Deretter kan man ta en bachelor før man går ut i jobb. Man kan videre ta en master i teknologi og eventuelt doktorgrad.
Det finnes i dag mange videregående skoler som tilbyr studietilbud innen automatiseringsfag. Ta kontakt med din studieveileder eller ditt lokale utdanningskontor for ytterligere informasjon om tilbud og muligheter i din region.

2: Studiespesialisering VGS
Her starter man på studiespesialisering på videregående skole med realfag som matematikk og fysikk. Ved å velge denne veien kan man søke seg direkte inn på relevant høyskole eller universistet etter avsluttet VGS. Man tar da bachelor og kan deretter starte sin yrkeskarriere. Videre kan man bygge på med mastergrad og eventuelt doktorgrad.
Det finnes i dag en rekke høyskoler og universitet som tilbyr utdanning innen automatiseringsfag. Ta kontakt med din studieveileder eller ditt lokale utdanningskontor for ytterligere informasjon om tilbud og muligheter i din region.

Illustrasjonen under viser en forenklet fremstilling av de to utdanningsløpene. (* = veien videre til interessante, utfordrende og godt betalte jobber)

 

Studieprogresjon

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter